Mortal Kombat 11
Credits
4 codes Mortal Kombat 11 v1.0.4
Uploader
lolo02100
Created
23 May 2019

Mortal Kombat 11 cheats

Average rating: 5.0/5

5
1
4
0
3
0
2
0
1
0

Cheat source :

[Player1 Infinite Health]
580f0000 09b7ffc0
580f1000 00000000
780f0000 00000B8C
640f0000 00000000 3F800000

move.q #$0009b7ffc0, r15
move.q #$0000000000(r15), r15
add.q $00000B8C, r15
move.l $000000003F800000, (r15)
[Player1 Infinite Special Bars]
580F0000 09B7FCD0
780F0000 00000184
640F0000 00000000 42c80000
780F0000 00000010
640F0000 00000000 42c80000

move.q #$0009B7FCD0, r15
add.q $00000184, r15
move.l $0000000042C80000, (r15)
add.q $00000010, r15
move.l $0000000042C80000, (r15)
[Player1 Anytime and Infinite Fatal Blow]
580f0000 09B7FCD0
780f0000 000003cc
640f0000 00000000 fefffffe

move.q #$0009B7FCD0, r15
add.q $000003cc, r15
move.l $00000000FEFFFFFE, (r15)
[Infinite Fatality Time]
580f0000 09B7F5C0
580f1000 00000030
580f1000 00000040
580f1000 00001260
780f0000 0000016a
610f0000 00000000 000000FF
move.q #$0009B7F5C0, r15
move.q #$0000000030(r15), r15
move.q #$0000000040(r15), r15
move.q #$0000001260(r15), r15
add.q $0000016a, r15
move.b $00000000000000FF, (r15)